F L E N D A L E N   S A M E I E S K O G   A N S

Flendalen Sameieskog ANS er en eiendom som opprinnelig er en husbruksskog.  Denne ble dannet i 1942, men er i de senere år omdannet til et ansvarlig selskap. (ANS)  Flendalen Sameieskog ANS består idag av 25 ideelle andeler. Flendalen Sameieskog ANS driver med tradisjonell skogbruk, utmarksdrift i tillegg til salg av hyttetomter.

På det nyeste feltet Gnolla 2, har vi byggeklare hyttetomter til salg, for mer info se under fanen Tomter til salgs.

Flendalen Sameieskog ANS har et styre på 4 personer som er valgt av selskapsmøtet, for 2013 består styret av følgende:


Flendalen Sameieskog ANS leier idag inn en adminsistrasjons tjeneste gjennom Trysil og Engerdal Utmarksråd v/Rolf Kvile. Rolf Kvile jobber ca 1 dag i uken som dalig leder for Flendalen Sameieskog ANS og har tilhold på Slettmoveien 25, i Innbygda i Trysil    
  
hyttetomter, hyttetomt, hyttetomt Trysil, hyttetomter Trysil, Trysil hyttetomt, Trysil hyttetomter, stisykling, Trysil, Flendalen, jakt, fiske, Bryn gårdsmeieri, gårdsmeieri, skiløyper, norges fineste, skiløype, k*ssbohrer, Trysilfjellet, Bittermarka, Fjellia, Gnolla, Grasbekkåsen, sameieskogen, Flendalen sameieskog, sameieskogen Flendalen, sameieskog, helse, birkebeineren, vasaloppet, birkebeiner,